ร้านอาร์ ซี แอร์ เชียงใหม่ (R.C. Air Chiang Mai) จำหน่าย ติดตั้ง ซ่อม ย้าย ล้าง เติมน้ำยา ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ, แอร์เสีย แอร์ไม่เย็น โทร.053-244712, 081-6818093

      
สินค้า
บริการ
บริการของเรา
 
ล้างแอร์
  ค่าบริการล้างแอร์
ขนาด BTU ราคา
9,000 - 24,000 300 บาท
24,100 - 60,000 500 บาท
  

เติมน้ำยาแอร์
ค่าบริการเติมน้ำยาแอร์
ขนาด BTU ราคา
 9,000   300 บาท
12,000 - 15,000   400 บาท
18,000 - 24,000   500 บาท
28,000 - 32,000   600 บาท
32,100 - 38,000   700 บาท
38,100 - 48,000   800 บาท
48,100 - 60,000 1,000 บาท
 

ซ่อมแอร์
อัตราค่าซ่อมรั่วพร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ
ขนาด BTU ราคา รับประกัน
12,000 - 20,000 1,800 บาท 4 เดือน
21,000 - 28,000 2,500 บาท 4 เดือน
30,000 - 38,000 3,000 บาท 4 เดือน
39,000 - 48,000 3,800 บาท 4 เดือน
49,000 - 60,000 4,800 บาท 4 เดือน
*** พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้น ไล่ระบบ/แว็คคั่ม/เติมน้ำยา R22 เต็มระบบ ***
 
อัตราค่าเปลี่ยนแค๊ปรัน (Capasitor) / แม็คเนติกคอนแทร็คเตอร์
 
รายการ ราคา รับประกัน
เปลี่ยนแค็บรันคาปาซิเตอร์ (Start Compressor) 30/45 MFD 1,800 บาท 1 ปี
เปลี่ยนแม็คเนติกส์คอนแทร็คเตอร์ 1,800 บาท 1 ปี

แค็บสตาร์ทคาปาซิเตอร์ (ช่วย Start Comperssor)

106-108/145-175 MFD

1,800 บาท 1 ปี
เปลี่ยนแค็ปรัน Start Mortor คอล์ยร้อน   900 บาท 1 ปี
  
อัตราค่าเปลี่ยนมอเตอร์
  
รายการ ราคา รับประกัน
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น 1/10,1/20HP 220V. 2,900 บาท 1 ปี
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/8 HP 220V. 2,800 บาท 1 ปี
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน1/6 HP 220V. 2,800 บาท 1 ปี
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน1/4 HP 220V. 3,000 บาท 1 ปี
ค่าเปลี่ยนใบพัด พัดลมคอยล์ร้อน ไม่เกิน 3 ตัน 1,200 บาท 1 ปี
 
อัตราค่าเปลี่ยนรูมเทอร์โม, รีโมทไร้สาย, รีโมทมีสาย
 
รายการ ราคา รับประกัน
เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย 1,800 บาท 1 ปี
เปลี่ยนรูมเทอร์โมแบบมีสาย ดิจิตอล LCD 2,700 บาท 1 ปี
เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย LCD พร้อมชุดคอนโทรล 2,900 บาท 1 ปี
เปลี่ยนเบรกเกอร์ / ลูกเซอร์กิส    500 บาท 1 ปี
  
อัตราค่าเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ Rotary ใหม่/พร้อมแว็คคั่มอากาศ/เติมน้ำยา R22 เต็มระบบ
  
รายการ ราคา รับประกัน
คอมเพรสเซอร์ Rotary ขนาด 12500 บีทียู   7,500 บาท 1 ปี
คอมเพรสเซอร์ Rotary ขนาด 16000 บีทียู   8,800 บาท 1 ปี
คอมเพรสเซอร์ Rotary ขนาด 18000 บีทียู   9,900 บาท 1 ปี
คอมเพรสเซอร์ Rotary ขนาด 20000 บีทียู 11,000 บาท 1 ปี
คอมเพรสเซอร์ Rotary ขนาด 25000 บีทียู 12,300 บาท 1 ปี
 คอมเพรสเซอร์ Rotary ขนาด 32000 บีทียู 15,000 บาท  1 ปี
คอมเพรสเซอร์ Rotary ขนาด 35000 บีทียู   17,500 บาท 1 ปี
*** หมายเหตุ ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับงาน ***

ติดตั้งแอร์
  
อัตราค่าบริการติดตั้งแอร์ทั้งชุด (แอร์ใหม่/แอร์เก่า)
 
ขนาด BTU ท่อระบบ   สายไฟ ราคา รับประกัน
  9,000-22,000 4 เมตร 10 เมตร 2,500 บาท 90 วัน
23,000-28,000 4 เมตร 10 เมตร 3,000 บาท 90 วัน
29,000-38,000 4 เมตร 10 เมตร 3,500 บาท 90 วัน
39,000-48,000 4 เมตร 10 เมตร 4,500 บาท 90 วัน
49,000-60,000 4 เมตร 10 เมตร 5,500 บาท 90 วัน
61,000-80,000 4 เมตร 10 เมตร 8,500 บาท 90 วัน
*** หมายเหตุ ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับงาน ***

ส่วนเกินในการติดตั้ง

ขนาด BTU ท่อระบบ/เมตร สายไฟ/เมตร
9,000-22,000 350 บาท   35 บาท
23,000-28,000 370บาท   40 บาท
29,000-38,000 400 บาท   50 บาท
39,000-48,000 470 บาท   65 บาท
49,000-60,000 600 บาท   80 บาท
61,000-80,000 700 บาท 100 บาท
*** ราคาส่วนเกินในการติดตั้งอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาวัตถุดิบในท้องตลาด ***

ย้ายแอร์
อัตราค่าบริการย้ายแอร์ทั้งชุด
 
ขนาด BTU ท่อระบบ สายไฟ ราคา รับประกัน
9,000-22,000 4 เมตร 10 เมตร 3,000 บาท 90 วัน
23,000-28,000 4 เมตร 10 เมตร 3,600 บาท 90 วัน
29,000-38,000 4 เมตร 10 เมตร 4,200 บาท 90 วัน
39,000-48,000 4 เมตร 10 เมตร 4,800 บาท 90 วัน
49,000-60,000 4 เมตร 10 เมตร 6,800 บาท 90 วัน
61,000-80,000 4 เมตร 10 เมตร 8,500 บาท 90 วัน
*** หมายเหตุ ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับงาน ***
  
อัตราค่าบริการย้ายแอร์ เฉพาะคอล์ยร้อนหรือคอล์ยเย็น
ขนาด BTU ท่อระบบ สายไฟ ราคา รับประกัน
9,000-22,000 4 เมตร 10 เมตร 1,800 บาท 90 วัน
23,000-28,000 4 เมตร 10 เมตร 2,300 บาท 90 วัน
29,000-38,000 4 เมตร 10 เมตร 2,800 บาท 90 วัน
39,000-48,000 4 เมตร 10 เมตร 3,300 บาท 90 วัน
49,000-60,000 4 เมตร 10 เมตร 4,300 บาท 90 วัน
61,000-80,000 4 เมตร 10 เมตร 6,500 บาท 90 วัน
 
*** หมายเหตุ ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เหมาะสมกับงาน ***
 
ส่วนเกินในการติดตั้ง
 
ขนาด BTU ท่อระบบ/เมตร สายไฟ/เมตร
9,000-22,000 350 บาท 35 บาท
23,000-28,000 370บาท 40 บาท
29,000-38,000 400 บาท 50 บาท
39,000-48,000 470 บาท 65 บาท
49,000-60,000 600 บาท 80 บาท
61,000-80,000 700 บาท 100 บาท
*** ราคาส่วนเกินในการติดตั้งอาจมีเปลี่ยนแปลงได้ตามราคาวัตถุดิบในท้องตลาด ***

ถอดแอร์
 
อัตราค่าบริการถอดแอร์ทั้งชุด
 
ขนาด BTU ราคา
9,000-22,000 500 บาท
23,000-28,000 550 บาท
29,000-38,000 600 บาท
39,000-48,000 650 บาท
49,000-60,000 800 บาท
61,000-80,000 900 บาท
 
อัตราค่าบริการถอดแอร์ เฉพาะคอล์ยร้อนหรือคอล์ยเย็น
 
ขนาด BTU ราคา
9,000-22,000 300 บาท
23,000-28,000 350 บาท
29,000-38,000 400 บาท
39,000-48,000 450 บาท
49,000-60,000 550 บาท
61,000-80,000 600 บาท
 

 
 
       

อาร์ ซี แอร์ เชียงใหม่ (R.C. Air Chiang Mai)
426/6 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
Tel. 053-244712 Fax. 053-244742 Mobile. 081-6818093